Orličky.com / Obec Orličky / Zajímavosti v Orličkách

Zajímavosti v Orličkách

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

  • základní kámen byl položen 18.září 1775. Zasloužil se o to Jan Jindřich Schlesinger, knížecí purkrabí na panství opavské a krnovském ve Slezku.
  • Na stavbě se pilně pracovalo, a tak 15.září 1777 byl na dohotovené věži slavnostně vztyčen kříž s věžní kopulí.
  • Dne 11.října 1778 byl kostel dokončen a slavnostně vysvěcen a zasvěcen patronu země české - sv. Janu Nepomuckému.

SOCHY

  • na paměť války "sedmileté" byly ve zdejším kraji postaveny mnohé sochy, obzvláště však byl započat kult uctívání sv. Jana Nepomuckého

POŠTOVNÍ ÚŘAD

  • dne 20. února 1899 byl otevřen c.a k. Poštovní úřad v Orličkách.

ŠKOLA /první české vyučování/

  • škola byla zde zřízena a otevřena dne 3. listopadu 1903 a 8. listopadu slavnostně vysvěcena.
  • 33 chlapců a děvčat bylo zachráněno od poněmčování. Slibný to počátek.

ČESKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU

  • dne 27. února 1927 byl založen v Orličkách Český sbor dobrovolných hasičů, který měl 40 členů.
  • Založený Ski-klub vystupuje poprvé na věřejnosti uspořádáním lyžařského závodu.