Orličky.com / Aktuality

Aktuality

 
 
 
 
 
V neděli 26.5.2024 zhruba od 15:40 do 16:30 hodin budou z důvodu konání akce Město Dobrých lidí uzavřena Hradiska. Organizátoři akce děkují občanům Orliček za pochopení a trpělivost.
 
 
 
 
 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 
proběhne v naší obci v pátek 10.05.2024 v čase od 15-17 hod.
 
Svozová vozidla budou projíždět obcí a nakládat nebezpečné odpady v běžném množství z domácností na znamení obyvatel. Platí povinnost předávat „z ruky do ruky“, odložené odpady nemusí být svezeny. Pro lepší odhad času, kdy se u vás bude pohybovat svozový automobil slouží následující orientační časy zastávek vozidel jedoucích od Jablonného nad Orlicí na horní konec obce a zpět. Uvedené časy jsou orientační, svozový automobil se může na některém stanovišti při přebírání odpadu zdržet:
 
15:00 odbočka na Jamné nad Orlicí
15:05 směr Jamné nad Orlicí, slepá ulice ke Krátkým
15:15 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)
15:30 hasičská zbrojnice
15:40 pila, odbočka ke kravínu
15:45 restaurace U nás doma
16:00 horní parkoviště u č.p. 55 (parkoviště na horním konci pod odbočkou k Čápům)
16:15 restaurace U nás doma
16:30 hasičská zbrojnice
16:45 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)
17:00 odbočka na Jamné nad Orlicí
 
Co je nebezpečný odpad?
 
-Oleje všech druhů, brzdové kapaliny apod., barvy a nátěrové hmoty, ředidla a odmašťovací prostředky, čisticí prostředky, rtutě a ostatní chemikálie, zářivky a výbojky (světelné zdroje všech druhů), mastné a jinak znečištěné textilie, pesticidy a ostatní zahradní hnojiva, fotochemie. - (ideálně v označených původních obalech a vždy dobře uzavřené)
-Vyřazené elektrospotřebiče, bílá kuchyňská technika, telefony, baterie, pneumatiky.
-Azbestové krytiny (eternit) jen v běžném údržbovém množství a kvalitně vzduchotěsně zabaleny, například v pevném stavebním igelitovém pytli. Likvidaci většího množství odpadu, například z rekonstrukcí, nebo demolicí si musí každý zajistit sám.
 
 
SVOZ DOMOVNÍCH OBJEMNÝCH ODPADŮ
 
proběhne v naší obci v sobotu 11.05.2024 v čase od 8-11 hod.
 
Sběr domovních objemných odpadů musí být prováděn za přítomnosti obsluhy, která bude odpad od obyvatel přebírat, třídit a ukládat do přistavených kontejnerů na stanovišti PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ.
 
Co je domovní objemný odpad? – BUDE převzato
Objemný odpad je domovní odpad, který vzhledem k jeho rozměru není vhodné odkládat do popelnic.
-zařizovací předměty z domácností (koberce, lina, nábytek, nádobí, sanitární keramika, …)
-sportovní a jiné vybavení (kola, lyže, obuv, výstroj, …), dětské hračky, kočárky apod.
-kovové odpady
 
Co není domovní objemný odpad? – NEBUDE převzato
-nebezpečné odpady včetně vyřazených elektrospotřebičů, bílé kuchyňské techniky, telefonů, baterií, pneumatik
-stavební a demoliční odpady včetně materiálů, které obsahují azbest
-odpady původem z podnikatelské činnosti
-bioodpady
 
 
 
Informace o služební pohotovosti dne 8.5. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin 
 
 
Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o volbách může každá  volební strana
 (politická strana, politické hnutí a koalice), jejíž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 Ministerstvem vnitra zaregistrována, v termínu do středy 8.5.2024 do 16 hod. delegovat do každé okrskové volební komise 1 člena a 1 náhradníka. Protože je tento den státní svátek, nebude na OÚ přítomna pracovnice v kanceláři, ale bude zajištěna její pracovní pohotovost, a to v době od od 8:00 do 16:00 hod. Kontakt na  tuto pracovnici  paní  Evu Siatkovou je tel. číslo +420 724 271 464.
 

 

 

 

 

 

 

 

Pro informaci a možné využití, tuto akci neorganizuje obec.

Pokud máte zájem o návštěvu Mikuláše, kontaktujte prosím

Michala Hocka 723545666

 

 
 
 
 
 
 
V pátek 13.10.2023 proběhne svoz nebezpečného odpadu a v sobotu 14.10.2023 můžete k hasičské zbrojnici dopravit objemný odpad.

http://www.obecorlicky.cz/data/ext-1128.pdf

 

 

Foto dětský den Orličky 2023

https://eu.zonerama.com/Link/Album/10348280

 

 

Dne 7.7.2023 od 10:00 do 10:30 hodin bude u č.p. 119 uzavřena silnice z důvodu skládání betonové směsi.

 

 

 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

proběhne v naší obci v pátek 12.05.2023 v čase od 15-17 hod.

Svozová vozidla budou projíždět obcí a nakládat nebezpečné odpady v běžném množství z domácností na znamení obyvatel. Platí povinnost předávat „z ruky do ruky“, odložené odpady nemusí být svezeny. Pro lepší odhad času, kdy se u vás bude pohybovat svozový automobil slouží následující orientační časy zastávek vozidel jedoucích od Jablonného nad Orlicí na horní konec obce a zpět. Uvedené časy jsou orientační, svozový automobil se může na některém stanovišti při přebírání odpadu zdržet:

15:00 odbočka na Jamné nad Orlicí

15:15 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)

15:30 hasičská zbrojnice

15:45 restaurace U nás doma

16:00 horní parkoviště u č.p. 55 (parkoviště na horním konci pod odbočkou k Čápům)

16:15 restaurace U nás doma

16:30 hasičská zbrojnice

16:45 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)

17:00 odbočka na Jamné nad Orlicí

 

Co je nebezpečný odpad?

 

-Oleje všech druhů, brzdové kapaliny apod., barvy a nátěrové hmoty, ředidla a odmašťovací prostředky, čisticí prostředky, rtutě a ostatní chemikálie, zářivky a výbojky (světelné zdroje všech druhů), mastné a jinak znečištěné textilie, pesticidy a ostatní zahradní hnojiva, fotochemie. - (ideálně v označených původních obalech a vždy dobře uzavřené)

-Vyřazené elektrospotřebiče, bílá kuchyňská technika, telefony, baterie, pneumatiky.

-Azbestové krytiny (eternit) jen v běžném údržbovém množství a kvalitně vzduchotěsně zabaleny, například v pevném stavebním igelitovém pytli. Likvidaci většího množství odpadu, například z rekonstrukcí, nebo demolicí si musí každý zajistit sám.

 

SVOZ DOMOVNÍCH OBJEMNÝCH ODPADŮ

proběhne v naší obci v sobotu 13.05.2023 v čase od 8-11 hod.

Sběr domovních objemných odpadů musí být prováděn za přítomnosti obsluhy, která bude odpad od obyvatel přebírat, třídit a ukládat do přistavených kontejnerů na stanovišti PŘEDHASIČSKOU ZBROJNICÍ.

 

Co je domovní objemný odpad? – BUDE převzato

 

Objemný odpad je domovní odpad, který vzhledem k jeho rozměru není vhodné odkládat do popelnic.

 

-zařizovací předměty z domácností (koberce, lina, nábytek, nádobí, sanitární keramika, …)

-sportovní a jiné vybavení (kola, lyže, obuv, výstroj, …), dětské hračky, kočárky apod.

-kovové odpady

 

Co není domovní objemný odpad? – NEBUDE převzato

 

-nebezpečné odpady včetně vyřazených elektrospotřebičů, bílé kuchyňské techniky, telefonů, baterií, pneumatik

-stavební a demoliční odpady včetně materiálů, které obsahují azbest

-odpady původem z podnikatelské činnosti

-bioodpady

 
PŘEDCHOZÍ INFORMACE O SVOZU ODPADŮ JSOU K NALEZENÍ VE FORMÁTU PDF NA ÚŘEDNÍ DESCE
 
 
 
 
Děkujeme všem za příspěvky, koledníkům a také doprovodu. Letos v naší obci vykoledovali celkem 15 690,- Kč.
 
 
 
 
 
 
Tříkrálové koledování bude v naší obci probíhat v sobotu 7.1.2023, děkujeme.
 
 
 
 
Pokud máte zájem o návštěvu Mikuláše, kontaktujte prosím Michala Hocka 723545666
(Upraveno, změna kontaktu. Obec Orličky s touto akcí nemá nic společného, jen informujeme)

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

proběhne v naší obci v pátek 14.10.2022 v čase od 13-15 hod.

Svozová vozidla budou projíždět obcí a nakládat nebezpečné odpady v běžném množství z domácností na znamení obyvatel. Platí povinnost předávat „z ruky do ruky“, odložené odpady nemusí být svezeny. Pro lepší odhad času, kdy se u vás bude pohybovat svozový automobil slouží následující časy zastávek vozidel jedoucích od Jablonného nad Orlicí na horní konec obce a zpět:

13:00 odbočka na Jamné nad Orlicí

13:15 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)

13:30 hasičská zbrojnice

13:45 restaurace U nás doma

14:00 horní parkoviště u č.p. 55 (parkoviště na horním konci pod odbočkou k Čápům)

14:15 restaurace U nás doma

14:30 hasičská zbrojnice

14:45 autobusová zastávka „starý hostinec“ (prostřední zastávka)

15:00 odbočka na Jamné nad Orlicí

 

Co je nebezpečný odpad?

 

-Oleje všech druhů, brzdové kapaliny apod., barvy a nátěrové hmoty, ředidla a odmašťovací prostředky, čisticí prostředky, rtutě a ostatní chemikálie, zářivky a výbojky (světelné zdroje všech druhů), mastné a jinak znečištěné textilie, pesticidy a ostatní zahradní hnojiva, fotochemie. - (ideálně v označených původních obalech a vždy dobře uzavřené)

-Vyřazené elektrospotřebiče, bílá kuchyňská technika, telefony, baterie, pneumatiky.

-Azbestové krytiny (eternit) jen v běžném údržbovém množství a kvalitně vzduchotěsně zabaleny, například v pevném stavebním igelitovém pytli. Likvidaci většího množství odpadu, například z rekonstrukcí, nebo demolicí si musí každý zajistit sám.

 

 

 

 

SVOZ DOMOVNÍCH OBJEMNÝCH ODPADŮ

proběhne v naší obci v sobotu 15.10.2022 v čase od 8-11 hod.

Sběr domovních objemných odpadů musí být nově prováděn za přítomnosti obsluhy, která bude odpad od obyvatel přebírat, třídit a ukládat do přistavených kontejnerů na stanovišti před hasičskou zbrojnicí.

 

Co je domovní objemný odpad? – BUDE převzato

 

Objemný odpad je domovní odpad, který vzhledem k jeho rozměru není vhodné odkládat do popelnic.

 

-zařizovací předměty z domácností (koberce, lina, nábytek, nádobí, sanitární keramika, …)

-sportovní a jiné vybavení (kola, lyže, obuv, výstroj, …), dětské hračky, kočárky apod.

-kovové odpady

 

Co není domovní objemný odpad? – NEBUDE převzato

 

-nebezpečné odpady včetně vyřazených elektrospotřebičů, bílé kuchyňské techniky, telefonů, baterií, pneumatik

-stavební a demoliční odpady včetně materiálů, které obsahují azbest

-odpady původem z podnikatelské činnosti

-bioodpady

 

 

 

Ohlédnutí za téměř čtyřmi roky

 
Vážení občané,
dovolte mi, abych se pokusil v závěru volebního období o krátkou rekapitulaci uplynulých čtyř let formou prezentace fotografií, která proběhne ve středu 21.09.2022 od 17 hod. v prostorách hasičské zbrojnice.
 
Těšíme se na setkání
 
Vladimír Jenčovský
starosta obce Orličky
 
 
 
 
Svoz nebezpečného odpadu -  6.5.2022
Svoz objemného odpadu - 7.5.2022
více informací na úřední desce
 
 
 
 
Děkujeme všem, co přispěli a samozřejmě koledníkům a doprovodu. Vykoledovali v naší obci celkem 13 987,- Kč.
 
 
Tříkrálové koledování bude v naší obci probíhat v sobotu 8.1.2022, děkujeme. Do konce týdne bude pokladnička k dispozici na obecním úřadě.
 
 
 

Dnes 28.09.2021 začala výměna veřejného osvětlení v horní části obce. Prosím o trpělivost, pokud se bude na komunikaci plést technika realizační firmy. Chvíli také budeme muset vydržet v noci bez světla. Děkuji za pochopení.

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060798815

 

Vážení spoluobčané,

v katastru naší obce dne 15. 10. 2021 od 8:00 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie.
 
přerušení se týká:
č. p. 8, 15, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 42, 61, 81, 82, 83, 91-98, 100, 102-109, 111, 112, 115, 116, 118-126, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 146, 151, 159, 160, 171, 172, 174, 175, 177, 181, 184, 187, 188
č. ev. 14, 20, 22
 
Více informací naleznete na naší úřední desce.
 
Současně doporučuji všem obyvatelům registraci na stránce https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba
Po registraci budete upozorněni na odstávku pohodlně a jednoduše do e-mailu nebo do mobilu.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Oznámení o odstraňování větví dřevin zasahujících do veřejného prostoru komunikací.

 

Vážení spoluobčané,

od 28.10.2020 bude průběžně v období vegetačního klidu prováděno odstraňování větví dřevin a keřů zasahujících do veřejného prostoru komunikací po celé obci Orličky. Kde to bude možné a potřebné, bude odstranění provedeno až na hranice pozemků obce Orličky.

Cílem odstraňování větví dřevin a keřů bude zlepšení průjezdnosti a přehlednosti komunikací, umožnění bezpečného vyhýbání osob s dopravními prostředky a jednodušší zimní údržba.

Abychom se vyvarovali případným nepříjemnostem, prosím o úpravu dřevin ze strany občanů před tímto termínem.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

V Orličkách dne: 14.10.2020

Vladimír Jenčovský, starosta obce Orličky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ROUŠKY
 
Díky osloveným dobrovolnicím, které pro své spoluobčany šijí roušky by měl mít každý obyvatel Orliček nad 65 let svou roušku již v poštovní schránce. Několik desítek roušek máme připravených pro ty, kteří potřebují a nemají třeba možnost si ušít vlastní. Nestyďte se, stačí poslat sms na číslo 605 816 414, nebo napsat na mail starosta@obecorlicky.cz kde bude uvedeno číslo popisné a počet roušek - budou vám dopraveny do poštovní schránky. Nyní máme i roušky v dětské velikosti a naopak, také nějaké větší. Požadavky prosím ve zprávě upřesněte.
 
Dostatek roušek je také umístěno pro občany v prodejně Konzum.
 
Tímto děkujeme paní Ludmile Bednářové, Ivetě Hockové, Petře Bednářové, Jiřině Právcové a také Lence Hockové za výrobu roušek.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Pokud s něčím potřebujete pomoci (například nákup léků, potravin), nebo víte o někom, kdo by takovou pomoc využil, obraťte se na mě na telefonním čísle
 
605 816 414, nebo na mailu starosta@obecorlicky.cz
 
Vladimír Jenčovský
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Od 15. prosince 2019 se mění v našem okolí železniční dopravce z Českých drah na LeoExpress! Důležité informace pro cestující naleznete zde v „Desateru cestování na železnici v Pardubickém kraji“

 

 

 

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

 

 

Dne 13.5.2019 na zasedání zastupitelstva obce se starosta obce Michal Hock vzdal funce starosty.

Následně jej zastupuje místostarosta obce

Vladimír Jenčovský.

 

 

 

Obec zřídila novou mailovou schránku pro podání dotazů a žádostí

podatelna@obecorlicky.cz

 Veškerá oficiální podání prosím zasílejte na tento mail.

 

 

 

Popelnice na použité rostlinné oleje a tuky.

Je umístěna vedle konternerů na tříděný odpad u Pensionu FILIPI / černá plastová popelnice /. Do popelnice se vhazuje použitý rostlinný olej a tuky nalité a zavřené v plastové lahvi.

 

 

 

Obec Orličky pronajme pro letní odpočinek

"povodňové domky"

povlečení, sprchový kout, WC, lednička, mikrovlná trouba... 300 Kč/noc za celý domek

tel. 605 816 414

 

 

 

V sekci: "Užitečné informace"  naleznete:

CETIN - zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Informace ohledně radonu