Orličky.com / Úřední deska

Úřední deska


NázevDatum vyvěšení / sejmutí
Program zasedání zastupitelstva obce Orličky dne 17.12.201810.12.2018 / 17.12.2018
Záměr prodeje části p.p.č. 1171/2 o výměře cca 35m2 z celkových 144m230.11.2018 / 17.12.2018
Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 154 a 157, oba v k.ú. Orličky29.11.2018 / 17.12.2018
Rozpočtové opatření č. 410.10.2018 / 31.12.2018
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 201807.10.2018 / 31.12.2999
Rozpočtové opatření č. 3/201817.09.2018 / 31.12.2018
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků. Orličky11.09.2018 / 31.12.2999
Informace volebním stranám o sídle volebního okrsku Orličky20.08.2018 / 31.12.2999
Rozpočtové opatření č.2/201811.06.2018 / 31.12.2018
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený29.05.2018 / 31.12.2018
Protokol o schválení účetní závěrky Obce Orličky za rok 201728.05.2018 / 31.12.2018
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Orličky za rok 201728.05.2018 / 31.12.2018
Příloha k vyhlášce 2017, Obec Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Rozvaha 2017, Obec Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty 2017, Obec Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Rozvaha 2017, ZŠ a MŠ Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Příloha 2017, ZŠ a MŠ Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Výsledkovka 2017, ZŠ a MŠ Orličky11.05.2018 / 31.12.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201710.05.2018 / 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1/201810.05.2018 / 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 201710.05.2018 / 31.12.2018
Rozpočet na rok 201825.03.2018 / 31.12.2018
výroční zpráva za rok 2017 dle zákona 106/1999Sb.28.02.2018 / 31.12.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemky- nedostatečně identifikovaní vlastníci22.02.2018 / 31.12.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dopis starosta22.02.2018 / 31.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní škola a Mateřská škola Orličky30.11.2017 / 31.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Orličky30.11.2017 / 31.12.2020
Střednědobý výhled obce Orličky na období 2018 - 202104.09.2017 / 31.12.2021
Kalkulace nákladů pro stanovení ceníku plateb za pronájem hrobových míst15.03.2016 / 31.12.2999
Ceník plateb za hrobová místa15.03.2016 / 31.12.2999
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí04.09.2015 / 21.09.2030