Orličky.com / Vznik obce Orličky

Vznik obce Orličky

  Obec Orličky vznikla pravděpodobně kolonizací za českého krále Přemysla Otakara II., který zdejší pohraniční lesy osídloval Němci, povolanými z Franků a Nizozemí. Existují i zmínky o dřevařské osadě.
   Avšak blízkost českých obcí Bystřec, Jablonné nad Orlicí a Jamné nad Orlicí měla velký podíl na budování a životě zdejší obce .

   V nejvýše položené části obce bývala údajně sklárna. Tím, že sklárna potřebovala k výrobě mnoho dřeva na otop, nastalo mýcení lesů a první usedlíci získávali tak další lány pro svá nová sídla.
   Původní jméno německy Worlicka /od roku 1913 – 1924 Adlerdorfel/, Vorlička, Orlička a dnešní Orličky má svůj původ od potoka, který protéká obcí Orlička – Adlersbach /Orlické hory – Adlergebirge/.

   Především zde našli obživu drvaři, ruční tkalci a natahovaly se kartáče. Drsné podmínky tohoto kraje nepřinášely mnoho obživy. Mnoho mužů odcházelo za prací až ku Praze. Domů se vraceli jen o velkých svátcích. Jezdilo se též na žně na Hanou a do Rakous. Kolem roku 1890 se odstěhovalo mnoho rodin do průmyslového Německa. V dvacátých letech 19. stol. se odstěhoval z obce pan J. Schlesinger, jehož syn se stal později presidentem Deutsche Bank v Německu.
  Pak již započal příliv českého obyvatelstva do zdejší obce.